• Kwestionariusz online dotyczący kultury mentoringu w małych i średnich przedsiębiorstwach

  1. INFORMACJE OGÓLNE
  2. WARTOŚć DODANA MENTORINGU
  3. KORZYŚCI DLA OSÓB MENTOROWANYCH, MENTORÓW I MANAGERÓW
  4. REALIZACJA MENTORINGU W MALYCH I SREDNICH PRZEDSIEBIORDTWACH

  1. Nazwa spółki nie obowiązkowe):
  2. Kraj:
  3. Website (nie obowiązkowe) :
  4. Osoba kontaktowa (nie obowiązkowe) :
  5. Stanowisko osoby kontaktowej:
  CEO Dział HR Szef innego działu Inne
  5.1 Proszę wybrać jedną z opcji
  5.2 Jeżeli "inne", proszę określić
  6. Numer telefonu (nie obowiązkowe) :
  7. E-email (nie obowiązkowe) :
  8. Liczba zatrudnionych
  < 50 pracowników 51 - 100 pracowników 101 - 250 pracowników >250 pracowników
  8.1 Proszę wybrać jedną z opcji
  9. Sektor działalności gospodarczej:
  przemysł Usługi turystyczna Inne
  9.1 Proszę wybrać jedną z opcji
  9.2 Jeżeli "inne", proszę określić

    

 
BMW - Be a Mentor in the Workplace © 2014 |